Shopping Cart

0.00€ ( 0 )

Cistella de la compra

No hi ha productes.

Connectar Registrar-seNORMATIVA

IDAE BOMBA CALOR

Document d'instrucció de càlcul per estimar el valor de les prestacions estacionals mitges (SPF) d'instal·lacions amb Bomba de Calor

CTE DB HE 4

Codi Tècnic de l'Edificació. Secció DB Document Bàsic d'Estalvi d'Energia. Secció HE 4 Contribució Solar mínima d'ACS en els edifcis.

RITE 2013

Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis. Versió consolidada 2013 que subsituteix l'anterior versió publicada l'any 2007.

DIRECTIVA D’ETIQUETAT ENERGÈTIC

Document informatiu de De Dietrich sobre la nova Directiva d'Etiquetat Energètic que entrarà pròximament en vigor

DIRECTIVA D’ECODISSENY

Document informatiu de De Dietrich sobre la nova Directiva d'Ecodisseny que entrarà pòximament en vigor

©2014 - Fic-grup

Estàs connectat com a fic-grup